Звіт завідувача комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 325

Харківської міської ради»

перед колективом та громадськістю

про роботу закладу у 2017/2018 навчальному році

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 325 Харківської міської ради» розташований за адресою: м. Харків, вул. Черкаська,5. Розрахований на 12 груп – 220 дітей, почав свою роботу у

1966 р.

На даний час в ДНЗ № 325 функціонує 4 групи: 1 група раннього віку, 3 групи дошкільного віку. Заклад відвідують 94 дитини.

Заклад працює за 5-денним режимом роботи..

Чергова група з 7.00 до 19.00.

В ДНЗ №325 працюють 19 працівників, 6 з яких – педагоги, 13 – обслуговуючий персонал.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України

- Закону України « Про освіту»

- Закону України “Про дошкільну освіту”

- Закон України «Про засади мовної державної політики»;

- Базового компоненту дошкільної освіти

- Закону України “Про охорону праці”

- Закону України “Про дорожній рух”

- Закону України “Про відпустки”

- Положенням про дошкільний навчальний заклад України

- Концепція Національно-патріотичного виховання дітей та молоді (2009);

- Декларація прав дитини (схвалена генеральною Асамблеєю ООН

- Кодексу “Про працю”

- Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (наказ від 24.03.2016 № 234);

- Програми вихованняі навчання дітей від двох до семи років «Дитина»,

а також, відповідно власного Статуту, та річного плану роботи дошкільного закладу.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Вжиті завідувачем заходи

щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку.

Робота з дітьми, що неохоплені дошкільною освітою носила систематичний характер:

- проведено облік дітей мікрорайону (від 0 до 6 років);

- складено та оформлено в електронному варіанті персоніфікований список, розподілений за роками народження, який щорічно оновлюється та доповнюється;

- складено заходи щодо роботи з сім’ями дітей, які не відвідують дошкільні заклади.

Роки народження Всього дітей Всього дітей відвідують ДНЗ/НВК усіх типів та форм власності Відсоток охоплення Всього дітей не відвідують ДНЗ/НВК усіх типів та форм власності
2011(з 01.09) 19 7 37 12
2012 49 15 31 34
2013 40 16 40 24
2014 30 7 23 23
2015 39 1 27 38
2016 30 0 0 30
2017 7 0 0 7
всього 214 46 23 168

Із них охоплено дошкільною освітою 46 дитини, що становить 23% виховується в ДНЗ №325 .

Педагогами ДНЗ постійно проводилась роз’яснювальна робота серед батьків щодо необхідності здобуття дітьми старшого віку дошкільної освіти та можливості отримання її в різноманітних організаційних формах. З цією метою розповсюджувались серед батьків пам’ятки «Значення дошкільного періоду в загальному розвитку дитини», візитні картки. Крім цього діти мікрорайону, які не охоплені дошкільною освітою, та їх батьки запрошувались на масові заходи, що проводились на базі ДНЗ: Дні відкритих дверей, святкові ранки, вистави, спортивні розваги та змагання.

Вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

В зв’язку з процесами модернізації дошкільної освіти великої уваги набуває створення сприятливих умов для розвитку дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних освітніх технологій у навчальний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичним підписним виданням, сучасним дидактичним матеріалом. На початок 2016-2017 навчального року було придбано методичні посібники , дидактичні ігри, іграшки , проведена підписка на періодичні видання.

Працюючи над виконанням річних завдань, педагогічний колектив систематично використовував у роботі інтерактивні форми співпраці з дітьми та батьками, впроваджував у практику ТРВЗ.

Вжиті керівником заходи щодо зміцненнята модернізації

матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу.

Залучення додаткових джерел фінансування.

Заходи, передбачені планом, по збереженню та зміцненню матеріальної бази виконані майже стовідсотково.

Питання щодо створення належних умов функціонування дошкільного навчального закладу є і буде першочерговим.

За звітний період було виконано:

- обслуговування комп’ютерної та копіювальної техніки;

- обслуговування сантехнічного та електротехнічного обладнання;

- придбання посуду на групи та харчоблок;

- оформлення музичної зали;

- заміна фасаду відділення для миття у групі № 2,3;

- пісок;

- косметичний ремонт стелі у групах № 1,2;

- закупка господарчих товарів для належної роботи закладу

- заміна плитки на підлозі у коридорі

- косметичний ремонт підсобного приміщення харчоблоку

Протягом 2017-2018 навчального року залучено 51 665 грн.

Вжиті заходи щодо забезпечення закладу кваліфікованими

педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки

В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки.

У дошкільному закладі працюють 6 педагогів:

- завідувач ДНЗ,

- 4 вихователів,

- музичний керівник

Якісний склад педагогічного колективу:

- з вищою освітою – 4 особи,

- з середньо-спеціальною освітою – 2 особи.

Два педагога мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст», 2 педагоги – відповідають займаній посаді, 2 педагога мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії».

В наявності перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників на 5 років. Розстановка педагогічних кадрів відбувається із врахуванням стажу та досвіду роботи.

Соціальний захист, збереження та зміцнення

здоров'я вихованців та педагогічних працівників

В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників з ненормованим робочим днем, яким надається додаткова відпустка до 7 календарних днів. Встановлюється оптимальний режим роботи для жінок, що мають 2-х і більше дітей віком до 15 років та для тих, хто поєднує роботу з навчанням.

В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників.Своєчасно видаються накази, які регламентують і регулюють роботу з охорони праці та безпеку життєдіяльності дітей та працівників.

В наявності всі Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, які ведуться своєчасно. Це питання знаходиться на постійному контролі і заслуховується на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах та батьківських зборах та конференціях.

Зміцненню здоров’я вихованців в закладі приділяється велика увага:

- проводяться сучасні заняття з фізичної культури . Один раз на місяць проводяться спортивні свята та змагання .

Традиційно з 1 червня по 31 серпня заклад переведено на літньо- оздоровчий режим роботи, харчування дітей збільшено на 10% від вартості харчування, з метою вітамінізації та оздоровлення.

Організація харчування

Організація харчування дітей в дошкільному закладі здійснювалась відповідно до ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. за № 298/227 зі змінами, з метою підвищення якості та ефективності організації харчування дітей у дошкільному закладі, було проведено аналіз харчування дітей за 2016 рік, який показав, що старшою медичною сестрою Пороговською Аллою Василівною та завгоспом Поповою Вікторію Дмитрівною контролюється якість продуктів постачальника, про що свідчить вся наявна документація. З метою попередження шлунково – кишкових захворювань та харчових отруєнь серед дітей, здійснюється суворий контроль за умовами зберігання, дотримання строків реалізації продуктів й технологією приготування їжі. Регулярно проводиться зняття проб. Процес організації харчування дітей у ДНЗ складається з: відпрацьовування режиму дня і графіка прийомів їжі дітьми; приймання продуктів харчування відповідної гарантованої якості; складання меню-розкладу; виготовлення страв; виховання у дітей культурно-гігєнічних навичок під час приймання їжі; контролю за харчуванням.

Виконуючи вимоги раціонального харчування дітей в ДНЗ робота по організації харчування була спрямована на збалансованість раціону, раціональний режим харчування, що є основними умовами для нормального росту і розвитку дітей. В ДНЗ режим харчування 3–х разовий, їжу видають дітям згідно графіку. Під час оздоровчого періоду був організований додатковий прийом їжі з 10.00 до 11.00 у вигляді соків. Для організації питного режиму забезпечено дітей кип’яченою охолодженою водою за індивідуальною потребою.

Розподіл їжі за калорійністю протягом дня
сніданок 25%
обід 35%
полуденок 20%

Об’єм їжі відповідає віку дитини.

Завгоспом та старшою медсестрою систематично контролюється якість продуктів від постачальника. Регулярно проводиться зняття проб їжі та виставляються добові проби. Для 6 – ти дітей диспансерної групи у закладі організоване дієтичне харчування (столи № 5,3,7). Аналіз, зроблений на підставі накопичувальної відомості показав, що за 2016 рік середнє виконання щоденних норм таке:

Аналіз виконання норм харчування у порівнянні з минулим навчальним роком надано в таблиці:

№ з/п Назва продуктів 2016 2017 2016 2017
Ясла Сад
1 Хліб пшеничний 93 96 92 93
2 Хліб ржаний 98 88 93 80
3 Борошно 88 73 71 71
4 Крупа 106 107 100 98
5 Картопля 100 100 89 90
6 Овочі 67 57 71 60
7 Фрукти свіжі 4 17 4 11
8 Фрукти сухі 100 86 100 86
9 Соки 31 27 29 25
10 Кондитерські вироби 89 62 61 40
11 Цукор 95 87 99 99
12 Масло вершкове 89 88 72 75
13 Масло рослинне 80 68 80 70
14 Яйця 87 95 59 65
15 Молоко 57 59 54 56
16 Сир м’який 33 48 30 43
17 Сир 27 3 20 4
18 Сметана 20 20 19 19
19 М’ясо 67 61 65 60
20 Риба 69 60 54 54
70% 65% 67% 62%

Аналіз виконання норм харчування у 2016 році підвищився на 5% у порівнянні з 2016 роком.

Такі продукти як сметана, сир, сир твердий недодані із – за невиконання заявок постачальником. Норми таких продуктів як свіжі овочі, фрукти, соки недовиконані через недостатнє фінансування.

Як показав аналіз діти отримали:

Білків Жирів Вуглеводів
ясла сад ясла сад ясла сад
28 40 27 38 141 196

Не відповідають нормам найбільш біологічно цінні продукти, які містять білок ( м`ясо, сир, риба, яйця, молоко, масло вершкове, сметана), овочі, в раціоні харчування переважають крупи і макаронні вироби, це пов`язано з тим, що ціни на основні продукти харчування постійно зростали.

Проводиться робота щодо санітарно-освітньої роботи серед персоналу та батьків. Питання раціонального харчування дітей включені у тематику батьківських зборів, консультацій для батьків, висвітлені в інформаційних куточках, проводяться антропометричні виміри дітей, складаються листи здоров’я, з якими знайомляться батьки. Проводяться індивідуальні бесіди з батьками, вивішується щоденне меню для ознайомлення батьків.

В ДНЗ здійснювався постійний контроль за організацією та якістю харчування, закладанням продуктів у котел, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів. Продукти харчування надходили до дошкільного закладу із супроводжувальними документами, які свідчать про їх походження та якість (накладні, сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, тощо). Але з боку постачальника були порушення поставок: деякі сертифікати, особливо на рибу, погано читаються, не виконувались всі заявки на продукти.

Подальші напрямки роботи з організації харчування:

· Постійна інформація батьків про стан харчування дітей в ДНЗ.

· Консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей

· Співпраця з батьківським комітетом закладу з питання покращення харчування дітей.

Дотримання вимог охорони дитинства,техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Згідно ст. 23 Закону України ,,Про освіту,, дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Дана робота ведеться в таких напрямках:

· Створення безпечних умов для перебування дітей..

· Організація догляду за дітьми.

· Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.

· Навчально-виховна робота з дітьми з питань БЖД

· Робота з батьками.

Кожен робітник ДНЗ виявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників під час перебування в дошкільному закладі на протязі 3 років. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу. Систематично видаються необхідні накази, проходять інструктажі, анкетування, тестування педагогів на знання правил ТБ, ПП, БЖД. Це питання заслуховується на нарадах при завідувачі, педрадах, батьківських зборах, тощо.

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, дітям з багатодітних сімей, дітям-чорнобильцям.

Впродовж року в закладі проводилася робота по соціальному захисту вихованців. В наявності нормативно-правові документи з охорони дитинства. Громадським інспектором з охорони прав дитинства здійснюється облік дітей пільгового контингенту. В закладі 5 дітей з багатодітних родин, 1 дитина із сім’ї, які постраждала від Чорнобильської катастрофи, 2 дитини з малозабезпеченої сім’ї. Два рази на рік складаються акти обстеження житлово-побутових умов проживання дитини. Планування та виконання заходів щодо створення належних умов для виховання дітей пільгового контингенту розглядається на нарадах при завідувачеві, проводиться роз’яснювальна робота серед батьків.

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2016 року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт Вихователями розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, неповних, сімей, діти яких потребують соціальної опіки. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами, проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту.

Завідувач

І.В.Кайдалова

Кiлькiсть переглядiв: 481